getosrbija.wordpress.com
POZADINA IZBORA NOVOG SAZIVA NACIONALNOG SAVETA VLAHA
Rumunija veoma aktivno radi na tome da Vlahe iz Srbije prevede u Rumune. Nesposobni i podmićeni političari iz Srbije joj u tome rado pomažu. Zato se seminari za predavače vlaškog jezika održ…