getosrbija.wordpress.com
„LISTEX“ KAO ORUŽJE: VIRUS KOJI SE PRSKA PO MESU, SIREVIMA I ORGANSKOJ HRANI
"Pametni" zakoni za etiketiranje i deklarisanje su omogućili firmama da raspršuju viruse koji se hrane bakterijama kao dodatak hrani pod nazivom "Listek", na organsku hranu i pr…