getosrbija.wordpress.com
NAROD PLAĆA I SVOJU I NEOSIGURANU IMOVINU DRŽAVE
Zbog stalne besparice narod štedi na svemu, pa zato najveći broj domaćinstava nema osiguranje od poplava, čak ni u područjima koja su tradicionalno izložena izlivanju reka. Danas niko ne žel…