getosrbija.wordpress.com
GLOBALISTIČKA PREVARA POD MASKOM NAZVANOM INKLUZIJA ROMA!!!
Kako se Evropska unija bavi problemima Roma prikriveno sprečavajući njihovu asimilaciju u druge evropske narode kroz "zaštitu" njihovih "ljudskih prava"? Da li nametnuta …