getosrbija.wordpress.com
VUČIĆEVA “BORBA PROTIV KORUPCIJE”
„Borba protiv korupcije“ (prvog) potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića i njena medijska slika pobuđuju na pažljivije razmišljanje o samoj temi korupcije i načinu kako se ona prezentuje dana…