getosrbija.wordpress.com
PRVO-APRILSKA “OŠTRA” REZOLUCIJA SRBIJE
Potvrđujući privrženost Republike Srbije izgradnji demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava i poštovanju ljudskih i manjinskih prava, principima tržišne ekonomije, kao i izgradnji…