getosrbija.wordpress.com
POTPUNA KONTROLA GRAĐANA, KOJU ĆE SAMI PLATITI !
Pod izgovorom borbe protiv terorizma, britanska Vlada želi da stavi pod nadzor online aktivnosti svojih građana. Predlaže zakon kojim bi vlasti dobile ne samo uvid u to koje web stran…