getosrbija.wordpress.com
POJMOVI–REČI, KOJI INTERESUJU AMERIČKU TAJNU SLUŽBU…
Državna bezbednost SAD-a bila je prisiljena da objavi svoj priručnik za nadgledanje društvenih mreža, koji sadrži popis reči koji vlada prati na društvenim mrežama i internet stranicama sa v…