getosrbija.wordpress.com
ŠPIJUNSKI PROGRAM KOJI ČITA VAŠE SMS PORUKE
Špijunski program čita vaš SMS sa 60m udaljenosti ! ! ! Pazite šta kucate – programeri sa Univerziteta u Severnoj Karolini razvili su program koji snima, analizira i „čita“ s…