gesusbloggen.wordpress.com
Nästa woo – ”den var aldrig inne”
Kommer ni ihåg Magnus Ugglas gamla Staffans Matematik. Med texten, ”Om hon så tar dig på bar gärning neka – den var aldrig inne!” Som i woo-woovärlden, förneka förneka, man kan/sk…