gesusbloggen.wordpress.com
Camilla Elfving – medveten bedragare?
Ja för mig är där inget frågetecken på det – men det är väl lugnast (fegt kanske, men har inte tid nu) att sätta dit ett frågetecken jallafall. För annars ramlar det antagligen in nya anmälni…