gesusbloggen.wordpress.com
Fråga Jane – sömnparalys
Eller, Fråga Jane – spökväckning del 2. Efter förra Fråga Jane, (Fråga Jane – spökväckning) Jane Lyzells alternativa frågespalt här, har det kommit till mer fantastiska påstående om det ämnet/fråga…