gesusbloggen.wordpress.com
Terry Evans – en bedragare?
Klart han är, en mycket medveten sådan också! För mig finns inga frågetecken att räta ut, jag är säker på att han är det. ALLT talar för det, och INGET för att han inte skulle vara det – inte…