gesusbloggen.wordpress.com
Börje Peratt – trovärdigheten
Lögner, lögner, lögner… och INGA belägg ever! Del fyra i min ”artikelserie”, där jag som ”journalist” gör en ”journalistisk granskning och undersökning för att lyfta f…