gesusbloggen.wordpress.com
Börje Peratt – en fallbeskrivning ;-]
Jag börjar med Börje, han heter ju det :-] Del ett i min ”artikelserie”, där jag som ”journalist” gör en ”journalistisk granskning och undersökning för att lyfta fram fakta”…