gesusbloggen.wordpress.com
HerrJii special II
Ingen överraskning direkt Tja det var knappast någon yberrasknung att HerrJii inte skulle klara att komma med några argument eller något alls egentligen för ”sin sak” om förra inlägget …