gesusbloggen.wordpress.com
Terry Evans matar Peratt och Sassersson
”Att beskylla någon utan bevis är en allvarlig kränkning” – Börje Peratt Här är förklaringen till varför dom ”Three Amigos” TROR sig VETA att det är MP-S som är Gesus, och därför tycker…