gesusbloggen.wordpress.com
Terry Evans – Storseans II
Fy f-n vad dåligt, helt j-a otroligt ”I denna typ av demonstration visar mediet sin förmåga att ge bevis på en andekontakt och ge de budskap kontakten önskar förmedla…” Ja om det …