gesusbloggen.wordpress.com
Woo-wooprofilering
Tänkte man kunde göra en gärningsmannaprofil på en typisk woo-woo, en såkallad Woo-wooprofil. Woo-wooprofilering bygger på beteendevetenskap där man studerar de mest troliga demografiska, sociala o…