gesusbloggen.wordpress.com
Camilla Elfving – De fem härskarteknikerna
Detta kan och får också gå som ett GesusTips. Eftersom Camilla Elfving fd Persson gick så i taket efter att jag i GesusTips 1a tipsat om att man skulle ta kopior/backup på all konversation med woo-…