gesusbloggen.wordpress.com
Torbjörn Sassersson – Misslyckad remote viewing igen
Eller fjärrsyn, är den påstådda förmågan att se och redogöra för objekt och händelseförlopp som inte kan nås med människans normala sinnen, det vill säga objekt eller händelse-förlopp som är dolda …