gesusbloggen.wordpress.com
Psychic medium
Har kollat runt lite på forum med mera om medium och seanser bland annat. Det finns ju hur mycket stolligheter som helst… Man kan notera att det är mycket/mest kvinnor, och en fruktansvärd av…