gesusbloggen.wordpress.com
Adams mamma
Tja vem var det? Hans ”fader” kan man väl säga var gud, men hade han en moder? (och om gud skulle vara kvinna, är det bara att vända på det(tveksamt med kvinnlig gud med den kvinnosynen…