gesusbloggen.wordpress.com
Onan – wtf?
När Onans äldre bror Er dog (dödad av gud, för att han misshagat honom), anmodade Juda Onan att göra sin svågerplikt mot Ers änka, Tamar, och skaffa avkomma åt den döde brodern. Onan insåg dock att…