gesusbloggen.wordpress.com
Gud = jude
Jesus var ju jude. Jesus var/är ju gud. Detta måste väl innebära att kristendomen ber till och har en jude som gud..!