gesusbloggen.wordpress.com
Skapelseberättelsen fisk och fågel
1 Moseboken 1:20 o.s.v… Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande v…