gesusbloggen.wordpress.com
Ok – från början (?)
Vi/jag utgår ju från att gud är: *allsmäktig, allvetande och obegränsad mm mm… Ok… gud skapade människan efter sin (och änglarnas(?)) avbild; (hmmm, när skapade han änglarna) 1. Vilken …