gerbie7.wordpress.com
Ik ben Kees Spiering niet
Ik ben Kees Spiering niet. De kreet komt van diep. Zoals de Raggende Manne ooit zongen “Ik wil je broer niet zijn, zie je dat dan niet”. Het ritme klopt, of heet dat jambe bij gedichten…