gerbie7.wordpress.com
Goal. Maart 1999
Johan 4 Nederland is altijd een land geweest van immigranten. Batavieren en hugenoten. Joden en Hongaren. De gastarbeiders in de jaren ’60. De geschiedenis gaat ver terug. Sommigen vluchtten …