gerardbesten.com
Investeren in de levensloop loont!
Om het belang van gezinshuizen te kunnen aantonen en gemeentes te helpen bij hun besluitvorming wordt een Maatschappelijke Business Case (MBC) ontwikkeld. De eerste resultaten laten een hoopgevend beeld zien:op basis van huidige analyses kan geconcludeerd worden dat gezinshuizen rendabel zijn voor de maatschappij. De SROI (Social Return On Investment) van gezinshuizen is > 1, afhankelijk van