gencmuslumanlar.com
10 Yaşında Kuran'ı Kerim'i ve Buhari'den 1000 Hadisi Ezberledi
4 yaşında Kur'an ezberine başlayıp 7 yaşında hafız olan Sad'ın hayatından ve ailesinden bir kesit...