gemmablat.com
L’astrologia profanada
La paraula profanar, etimològicament parlant, prové del llatí profanare i significa fer malbé, treure del temple, embrutar. I és clar, la paraula professar, també del llatí profeso significa precis…