gemmablat.com
Solstici d’estiu 2015
La paraula solstici provés del llatí. ‘Sol’ i,’statio’, i significa que el Sol s’atura o s’estaciona.Durant uns dies, d’aquí al dia de Sant Joan, el Sol semblarà aturar-se de veritat…