gellerup.nu
Kvartalsmøde i Samvirket - Gellerup.nu
Sted: Brabrand Boligforenings nye domicil. Kom til årets sidste Kvartalsmøde, hvor der vil være glögg 🍷🍷, sodavand og æbleskiver til alle deltagere fra kl. 16:00-16:30. Selve programmet starter 16:30. Lederen af lokalpolitiet vil fortælle, hvad der rør sig i Gellerup og Toveshøj. Herefter kan du orientere dig om den fysiske og boligsociale helhedsplan. Sidst men …