gejowski.wordpress.com
Restauracja negroidalna
Małżonek w swojej pracy często styka się z różnymi uchodźcami. A to jacyś profesorowie z Brazylii a to doktorzy habilitowani z Ugandy a to jakieś bogate do wyrzygania latynoskie studenciaki. Opowia…