geekstra.com
Sinister Six ve Venom Resmiyet Kazanıyor
Bugüne Örümcek ile başladık o zaman oradan devam! Sony’nin elinde bulundurduğu Örümcek Adam haklarının etrafına yeni duvarlar inşaa edip çevresine hendek kazmak istediğini biliyorduk az çok. …