gedera.kan.org.il
המסע לארץ המשכנתא | חלומות גדרה - סדרה על מחיר למשתכן
אז זכיתם בדירה למחיר המשתכן, השלב הבא הוא לקחת משכנתא. אבל קודם כל צריך להבין איזה מסלול בכלל מתאים לכם. לקריאה או האזנה לפרק, היכנסו.