gdptvietnam.org
GĐPT Cam Ranh: Lễ tang cố HTr cấp Tấn Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu
Huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam Nguyễn Thị Dậu – pháp danh Diệu Mai – thọ Bồ tát giới tại gia pháp tự Phước Hoa, Ủy viên Oanh Vũ nữ BHD.GĐPT Cam Ranh, Liên đoàn trưởng Ngành Nữ GĐPT Ngọc Mỹ, đã …