gdptvietnam.org
BHDTƯ.GĐPTVN Tổ chức giải trình luận văn kết khóa bậc Lực lần thứ 10
Sáng ngày 16/11/2019 (20.10 Kỷ Hợi), vào lúc 07g00, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã tổ chức kỳ giải trình luận văn bậc Lực lần thứ 10 tại chùa Thập Tháp Di Đà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Đ…