gdptductam.org
Xác ướp 1.000 năm bên trong tượng Phật| GĐPT Đức Tâm | Gia Đình Phật Tử Đức Tâm
Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện một xác ướp bên trong bức tượng Phật nhờ áp dụng công nghệ quét CT.