gdptductam.org
Thư ngỏ: Xuân sẻ chia yêu thương - Ất Mùi 2015
Thư ngỏ chuyến công tác từ thiện cuối năm: Xuân - Sẻ chia yêu thương Ất Mùi 2015 do GĐPT Đức Tâm thực hiện, xin được kêu gọi sự chung tay sẻ chia