gdptductam.org
[Thơ] Xuân với Tình Lam - Hàn Phong| GĐPT Đức Tâm | Gia Đình Phật Tử Đức Tâm
Xuân với tình lam sống lục hòa Ngát trời Sen Trắng thoảng hương xa Từ bi ươm giống trong lòng trẻ Hỷ xả bồi vun giữa ý già Đào luyện chuyên môn – tu học Phật Trui rèn đạo đức- nhớ hành tha Xa lìa tam độc luôn tinh tấn Tỉnh giác lòng mê, tránhRead More