gdptductam.org
Mùa Xuân tìm hiểu về hạnh Hỷ Xả của Đức Phật Di Lặc| GĐPT Đức Tâm | Gia Đình Phật Tử Đức Tâm
Học theo hạnh Hỷ Xả của đức Phật Di Lặc, anh chị em chúng ta luôn giữ Tâm vô tư bình đẳng trước mọi biến chuyển của cuộc đời, không săn đón, dính mắc,...