gazetareforma.com
Hyjnë në fuqi ndryshimet e fundit në kodin penal
Hyjnë në fuqi ndryshimet e fundit në kodin penal.Me ndryshimin e ri, bllokimi i rrugës dënohet me gjobë deri në 3 vite burgim.