gattanegra.com
Доктор Бартек (ЛодкаТаМи!)
Доктор Бартек Накратко – приказка за припрян младеж, който жънел успехи без да полага усилия и сам се нахендрил накрая. Заминал да учи, защото с майка си живеели в немотия, но учил отгоре-отг…