gattanegra.com
Кутия за мрачни мисли.
Една кутия. Колкото по-красива и богато инкрустирана, толкова по-добре. Настаняваш се удобно. Хващаш противната мисъл, която не те оставя на мира. Тази същата, която те парализира и спира дъха ти. …