gattanegra.com
Лапи на килограм
” В някаква лечебница съм. Покрай двете стени има редове от шкафове. Малка армада от колички чака до вратите. От тавана висят от онези старите лампи с плетени кабели и конични абажури и се по…