gattanegra.com
Как се копае гроб.
Първо, нещо трябва да умре. Никой с всичкия си не копае гробове просто за спорта. Второ, трябва ти спокойствие. Бързо няма да стане. Копаенето е бавна работа. Трето, трябва да си носиш вода. Човек …