gattanegra.com
Homo homini lupus est
Забелязвам една противна тенденция. Ше кажеш – падам от Марс, Луната или нещо. Но оня ден под душа размишлявах. Щом си траеш и чакаш – в болница, на опашка, пред гише, новини, пари, абе…