gattanegra.com
Няма вече Пикла-Маци :(
Нашата Пикла – Маци вече е във вечните слънчеви поля :( Живя обичана и, надявам се, щастлива, с нас 10 години. Около два месеца, в две клиники се мъчиха да разберат какво и е, защо повръща жъ…